دانلود بالاس پلیر

windowsDownload androidDownload

فناوری های انحصاری

گواهینامه و مجوزها

certified1-Model certified2-Model

نسخه نمایشی

برای مشاهده یک نمونه، درخواست درخواست نسخه نمایشی نمایید

رده بندی مشتریان

balas-soft-lock-pro
تخفیف خرید لایسنس 50 %
حداکثر تعداد محصولات نامحدود
تعداد و حجم فایل ها نامحدود
جعبه ابزار و تولید رمزینه 4 دستگاه
بالاس پلیر   ویندوز (Windows)
بالاس پلیر   اندروید (Android)
افزونه (WooCommerce)
پشتیبانی از   ای پی آی (API)
balas-soft-lock-standard
تخفیف خرید لایسنس 34 %
حداکثر تعداد محصولات نامحدود
تعداد و حجم فایل ها نامحدود
جعبه ابزار و تولید رمزینه 3 دستگاه
بالاس پلیر   ویندوز (Windows)
بالاس پلیر   اندروید (Android)
افزونه (WooCommerce)
پشتیبانی از   ای پی آی (API)
balas-soft-lock-micro
تخفیف خرید لایسنس 21 %
حداکثر تعداد محصولات نامحدود
تعداد و حجم فایل ها نامحدود
جعبه ابزار و تولید رمزینه 2 دستگاه
بالاس پلیر   ویندوز (Windows)
بالاس پلیر   اندروید (Android)
افزونه (WooCommerce)
پشتیبانی از   ای پی آی (API)
balas-soft-lock-limited
تخفیف خرید لایسنس 0 %
حداکثر تعداد محصولات نامحدود
تعداد و حجم فایل ها نامحدود
جعبه ابزار و تولید رمزینه 1 دستگاه
بالاس پلیر   ویندوز (Windows)
بالاس پلیر   اندروید (Android)
افزونه (WooCommerce)
پشتیبانی از   ای پی آی (API)

قیمت ها

برای اطلاع از کلاس های خرید بالاتر و قیمت لایسنس ها درخواست مشاوره بدهید یا با واحد فروش تماس بگیرید

برای اطلاع از کلاس های خرید بالاتر و قیمت لایسنس ها درخواست مشاوره بدهید یا با واحد فروش تماس بگیرید

price-pro-Model
A Class
خرید لایسنس با 50% تخفیف
63,792,500 تومان
63,792,500 تومان
 •  %50 
 • %60 الی %10
 • 2,686,000 تومان
 • (1GB)20,145 تومان
 • تخفیف لایسنس
 • تخفیف کلید اضافه
 • کلید اضافه (اختیاری)
 • فضای ابری  (اختیاری)
price-standard-Model
B Class
خرید لایسنس با 34% تخفیف
25,517,000 تومان
25,517,000 تومان
 •  %34 
 • %60 الی %10
 • 2,686,000 تومان
 • (1GB)25,517 تومان
 • تخفیف لایسنس
 • تخفیف کلید اضافه
 • کلید اضافه (اختیاری)
 • فضای ابری  (اختیاری)
price-micro-Model
C Class
خرید لایسنس با 21% تخفیف
12,758,500 تومان
12,758,500 تومان
 •  %21 
 • %60 الی %10
 • 2,686,000 تومان
 • (1GB)26,860 تومان
 • تخفیف لایسنس
 • تخفیف کلید اضافه
 • کلید اضافه (اختیاری)
 • فضای ابری  (اختیاری)
D Class
خرید لایسنس بدون تخفیف
price-limited-up-Model
7,655,100 تومان
7,655,100 تومان
 •  ندارد 
 • %60 الی %10
 • 2,686,000 تومان
 • (1GB)38,276 تومان
 • تخفیف لایسنس
 • تخفیف کلید اضافه
 • کلید اضافه (اختیاری)
 • فضای ابری  (اختیاری)

مراحل   خرید

1
consult-Model
send-documents-Model
3
ausentication-Model
payment-Model
5
instalation-Model
دریافت مشاوره
2
ارسال مدارک
احراز هویت
4
پرداخت وجه
نصب و راه اندازی
logo-colored